Tala d’arbres

Tenim contractada una Assegurança de Responsabilitat Civil amb un capital de 300.000 € . Gestionem la tala d’arbres problemàtics per malalties o per no previndre el seu creixement quan es va dissenyar el jardí. Treballs que es realitzen amb plataformes elevadores o amb arnesos i material de trepa homologat , assegurant les branques amb cordes , desmontant l’estructura de l’arbre, així com la retirada i gestió de les restes vegetals al centre de compostatge.​

Open chat