Arboricultura

Poda d´arbres

Esporga d’arbres amb escales o platafomes elevadores, a jardins particulars, comunitats o entitats públiques. realitzem la recollida i la gestió de les restes vegetals.

Poda amb altura

Treballs que realitzem amb arnesos i cordes, trepant per les branques arribant a totes les parts de l’arbre, podem realitzar podes d’aclarides o reduir l’estructura de l’arbre, amb aquestes esporges evitem possibles caigudes totals o parcials de l’arbre. Aixi mateix, també millorem el seu aspecte ornamental.

Tala d´arbres

Tenim contractada una Assegurança de Responsabilitat Civil amb un capital de 300.000 € . Gestionem la tala d’arbres problemàtics per malalties o per no previndre el seu creixement quan es va dissenyar el jardí. Treballs que es realitza amb plataformes elevadores o amb arnesos i matrial de trepa homologat , assegurant les branques ab cordes , desmontant l’estructura de l’arbre, així com la retirada i gestió de les restes vegetals al centre de compostatge.

Open chat