Arboricultura

Arboricultura

Plenament conscients dels beneficis que ens donen els arbres, realitzem gestió sostenible d’arbrat d’Entitats Publiques i a particulars.

La nostra gestió es tracta de tindre arbres amb creixement natural,  conceptes de manteniment dels arbres segons els principis de la biologia dels arbres.

Poda d'arbres

Visita sense compromís per valorar correctament l’arbre a esporgar. El nostre criteri es respectar el port natural de l’arbre. Si es necessari esporguemper corregir defectes estructurals, així reduir el risc de caiguda per forts vents o esporga de branques per minimitzar possiblesmolèsties.

Poda de palmeres

Esporga de les palmeres més comuns a la província de Tarragona. Treballem amb material homologatper la trepa a la Palmera; l’esporga es realitza respectant tota l’estructura, tractemels problemes d’afectacions de Morrut.

Tala d'arbres i palmeres

Treballem en tala de tot tipus d’arbre i palmera. Conscients dels beneficis que ens donen els arbres, primerament analitzem l’exemplara treure;arbres o palmeres mortes, amb risc de caiguda, espècieque es va plantarenuna ubicació incorrecte, etc.

Plantació

Realitzem plantacions d’arbrat. Assessorament de quines són les espècies més adequades segons les característiques pròpies com la ubicació, el sòl i el futur de cada individu. Conscients que hem de tenir un correcte forat de plantació, sense compactacions, així poder garantir arbres sans i vigorosos.

Open chat