Plantació

Realitzem plantacions d’arbrat. Assessorament de quines són les espècies més adequades segons les característiques pròpies com la ubicació, el sòl i el futur de cada individu. Conscients que hem de tenir un correcte forat de plantació, sense compactacions, per poder garantir arbres sans i vigorosos.
Exemples dels nostres serveis de Plantació:

Necessites més informació?

Si vols més informació sobre els nostres serveis o ens vols explicar les teves necessitats, utilitza aquest formulari per contactar amb nosaltres.

Tala d’arbres i palmeres

Treballem en tala de tot tipus d’arbre i palmera. Conscients dels beneficis que ens donen els arbres, primerament analitzem l’exemplar a treure; arbres o palmeres mortes, amb risc de caiguda, espècie que es va plantar en una ubicació incorrecte, etc.

Desbrossament de parcel-les o terrenys per una millora del seu estat o per previndre incendis, desbrossament i recollida de les restes vegetals de canyes, esbarzers o marges.
Exemples dels nostres serveis de Tala d’arbres i palmeres:

Necessites més informació?

Si vols més informació sobre els nostres serveis o ens vols explicar les teves necessitats, utilitza aquest formulari per contactar amb nosaltres.

Poda de palmeres

Esporga de les palmeres més comuns a la província de Tarragona. Treballem amb material homologat per la trepa a la Palmera; l’esporga es realitza respectant tota l’estructura, tractem els problemes d’afectacions de Morrut. Recollida i gestió de les restes vegetals.
Exemples dels nostres serveis de Poda de palmeres:

Necessites més informació?

Si vols més informació sobre els nostres serveis o ens vols explicar les teves necessitats, utilitza aquest formulari per contactar amb nosaltres.

Poda d’arbres

Visita sense compromís per valorar correctament l’arbre a esporgar. El nostre criteri es respectar el port natural de l’arbre. Si es necessari esporguem per corregir defectes estructurals, així com per reduir el risc de caiguda per forts vents o esporga de branques per minimitzar possibles molèsties.

Els treballs es poden realitzar amb plataformes elevadores o amb sistema de trepa segura amb cordes i arnés, trepant per les branques arribant a totes les parts de l’arbre, podem realitzar podes d’aclarides o reduir l’estructura de l’arbre.

Retirada i gestió de les restes vegetals.
Exemples dels nostres serveis de Poda d’arbres:

Necessites més informació?

Si vols més informació sobre els nostres serveis o ens vols explicar les teves necessitats, utilitza aquest formulari per contactar amb nosaltres.

Tala d’arbres

Tenim contractada una Assegurança de Responsabilitat Civil amb un capital de 300.000 € . Gestionem la tala d’arbres problemàtics per malalties o per no previndre el seu creixement quan es va dissenyar el jardí. Treballs que es realitzen amb plataformes elevadores o amb arnesos i material de trepa homologat, assegurant les branques amb cordes, desmontant l’estructura de l’arbre, així com la retirada i gestió de les restes vegetals al centre de compostatge.
Exemples dels nostres serveis de Tala d’arbres:

Necessites més informació?

Si vols més informació sobre els nostres serveis o ens vols explicar les teves necessitats, utilitza aquest formulari per contactar amb nosaltres.

Poda amb altura

Treballs que realitzem amb arnesos i cordes, trepant per les branques arribant a totes les parts de l’arbre, podem realitzar podes d’aclarides o reduir l’estructura de l’arbre, amb aquestes esporges evitem possibles caigudes totals o parcials de l’arbre. Aixi mateix, també millorem el seu aspecte ornamental.​

Exemples dels nostres serveis de Poda amb altura:

Necessites més informació?

Si vols més informació sobre els nostres serveis o ens vols explicar les teves necessitats, utilitza aquest formulari per contactar amb nosaltres.

Poda d’arbres

Esporga d’arbres amb escales o platafomes elevadores a jardins particulars, comunitats o entitats públiques. Realitzem la recollida i la gestió de les restes vegetals.
Exemples dels nostres serveis de Poda d’arbres:

Necessites més informació?

Si vols més informació sobre els nostres serveis o ens vols explicar les teves necessitats, utilitza aquest formulari per contactar amb nosaltres.
Open chat