Tala d’arbres

Tenim contractada una Aseguranza de Responsabilitat Civil amb un capital de 300.000€. Gestionem la tala d’arbres problemàtics per malalties o per prevenir el seu creixement quan es dissenyo el jardí. Treballs que es realitzen amb plataformes elevadores o amb arnesos i material d’escalar homologat, assegurant les branques amb cordes, desmuntant l’estructura de l’arbre, així com la retirada i gestió de les restes vegetals al centre de compostatge.
Exemples dels nostres serveis de Tala d’arbres:

Necessites més informació?

Si vols més informació sobre els nostres serveis o ens vols explicar les teves necessitats, utilitza aquest formulari per contactar amb nosaltres.

Plantació

Realitzem plantacions d’arbrat. Assessorament de quines són les espècies més adequades segons les característiques pròpies com la ubicació, el sòl i el futur de cada individu. Conscients que hem de tenir un correcte forat de plantació, sense compactacions, per poder garantir arbres sans i vigorosos.
Exemples dels nostres serveis de Plantació:

Necessites més informació?

Si vols més informació sobre els nostres serveis o ens vols explicar les teves necessitats, utilitza aquest formulari per contactar amb nosaltres.

Tala d’arbres i palmeres

Treballem en tala de tot tipus d’arbre i palmera. Conscients dels beneficis que ens donen els arbres, primerament analitzem l’exemplar a treure; arbres o palmeres mortes, amb risc de caiguda, espècie que es va plantar en una ubicació incorrecte, etc.

 

serveis de Tala d’arbres i palmeres a la Provincia de Tarragona

Necessites més informació?

Si vols més informació sobre els nostres serveis o ens vols explicar les teves necessitats, utilitza aquest formulari per contactar amb nosaltres.

Poda de palmeres

Esporga de les palmeres més comuns a la província de Tarragona. Treballem amb material homologat per la trepa a la Palmera; l’esporga es realitza respectant tota l’estructura, tractem els problemes d’afectacions de Morrut. Recollida i gestió de les restes vegetals.
Exemples dels nostres serveis de Poda de palmeres:

Necessites més informació?

Si vols més informació sobre els nostres serveis o ens vols explicar les teves necessitats, utilitza aquest formulari per contactar amb nosaltres.

Poda d’arbres

Els treballs de poda es poden realitzar amb plataformes elevadores o amb sistema de trepa de poda en altura per arbre o  palmera.

Visita sense compromís per valorar correctament l’arbre a esporgar. El nostre criteri es respectar el port natural de l’arbre. Si es necessari esporguem per corregir defectes estructurals, així com per reduir el risc de caiguda per forts vents o esporga de branques per minimitzar possibles molèsties , com els Pins que es l’arbre que mes tenim a Tarragona.

Retirada i gestió de les restes vegetals.

Necessites més informació?

Si vols més informació sobre els nostres serveis o ens vols explicar les teves necessitats, utilitza aquest formulari per contactar amb nosaltres.

Poda amb altura

Treballs que realitzem amb arnesos i cordes, trepant per les branques arribant a totes les parts de l’arbre, podem realitzar podes d’aclarides o reduir l’estructura de l’arbre, amb aquestes esporges evitem possibles caigudes totals o parcials de l’arbre. Aixi mateix, també millorem el seu aspecte ornamental.​

Exemples dels nostres serveis de Poda amb altura:

Necessites més informació?

Si vols més informació sobre els nostres serveis o ens vols explicar les teves necessitats, utilitza aquest formulari per contactar amb nosaltres.

Poda d’arbres

Esporga d’arbres amb escales o platafomes elevadores a jardins particulars, comunitats o entitats públiques. Realitzem la recollida i la gestió de les restes vegetals.
Exemples dels nostres serveis de Poda d’arbres:

Necessites més informació?

Si vols més informació sobre els nostres serveis o ens vols explicar les teves necessitats, utilitza aquest formulari per contactar amb nosaltres.