Desbrossament del sotabosc

Neteja de la part mes baixa del bosc triturant les restes vegetals, desbrossant i seccionants plantes i arbustos, treballs amb motoserra esporgant rames baixes o arbres caiguts.