Finques agrícoles

Desbrossament de la mala herba que trobem a finques amb plantacions de vinya, arbres de conreu com olivers, fruiters etc… treballs que realitzem amb desbroçadores manuals, desbroçadores de rodes o tractor amb desbroçadora de cadenes.

Open chat