Desbrossament de solars

Manteniment de solars; desbrossaments beneficiosos per a minimitzar el risc d’incendis i la millora del el seu estat. Així mateix, els propietaris eviten ser denunciats i sancionats administrativament. Retirada i gestió de brutícia o restes d’obra. Servei de tancament amb tela metàl·lica tant a solar com terrenys.

Exemples dels nostres serveis de Desbrossament de solars:

Necessites més informació?

Si vols més informació sobre els nostres serveis o ens vols explicar les teves necessitats, utilitza aquest formulari per contactar amb nosaltres.

Desbrossament de Finques i Terrenys

Desbrossament de finques, masies o terrenys agrícoles amb desbrossadores manuals o amb tractor. Desbrossament de marges, finques d’olivers o canyes. Desbrossament de la mala herba que trobem en finques amb plantacions de vinya, arbres de conreu com olivers, fruiters etc.  Treballs que realitzem amb desbroçadores manuals, desbroçadores de rodes o tractor amb desbroçadora de cadenes.

Desbrossament de parcel-les o terrenys per una millora del seu estat o per previndre incendis. Desbrossament i recollida de les restes vegetals de canyes, esbarzers o marges.

Exemples dels nostres serveis de Desbrossament de finques:
Videos:

Necessites més informació?

Si vols més informació sobre els nostres serveis o ens vols explicar les teves necessitats, utilitza aquest formulari per contactar amb nosaltres.

Desbrossament forestal

A la nostra empresa, realitzem el desbrossament forestal del sotabosc; seleccionem la planta arbustiva a triturar per mantenir la biodiversitat dels boscos, Així mateix, es redueix el risc d’incendi.

Tala de qualsevol tipus d’arbre mitjançant caiguda directa o amb tala controlada,  fem aclarides de bosc d’exemplars de poca vigorositat o amb defectes estructurals. Poda de branques baixes (refaldat) i retirada d’arbres caiguts. Franges antiincendis. Línies elèctriques . Gestió de les restes vegetals; retirada de troncs i triturat de les restes vegetals amb trituradora o amb desbrossadora forestal.

Neteja de la part més baixa del bosc triturant les restes vegetals, desbrossant i seleccionant plantes i arbustos. Treballs amb motoserra esporgant branques baixes o arbres caiguts.

Exemples dels nostres serveis de Desbrossament forestal:

Necessites més informació?

Si vols més informació sobre els nostres serveis o ens vols explicar les teves necessitats, utilitza aquest formulari per contactar amb nosaltres.

Solar

Desbrossament de terrenys per una futura edificació, triturem les restes vegetals i netegem la brutícia per un correcte estat dels mateixos.

Exemples dels nostres serveis de Solar:

Necessites més informació?

Si vols més informació sobre els nostres serveis o ens vols explicar les teves necessitats, utilitza aquest formulari per contactar amb nosaltres.

Finques agrícoles

Desbrossament de la mala herba que trobem a finques amb plantacions de vinya, arbres de conreu com olivers, fruiters etc… treballs que realitzem amb desbroçadores manuals, desbroçadores de rodes o tractor amb desbroçadora de cadenes.

Exemples dels nostres serveis de Finques agrícoles:

Necessites més informació?

Si vols més informació sobre els nostres serveis o ens vols explicar les teves necessitats, utilitza aquest formulari per contactar amb nosaltres.

Sotabosc

Neteja de la part més baixa del bosc triturant les restes vegetals, desbrossant i seleccionant plantes i arbustos, treballs amb motoserra esporgant branques baixes o arbres caiguts.

Exemples dels nostres serveis de Sotabosc:

Necessites més informació?

Si vols més informació sobre els nostres serveis o ens vols explicar les teves necessitats, utilitza aquest formulari per contactar amb nosaltres.

Terrenys

Desbrossament de parcel-les o terrenys per una millora del seu estat o previndre incendis, desbrossament i recollida de les restes vegetals de canyes, esbarzers o marges.
Exemples dels nostres serveis de Terrenys:

Necessites més informació?

Si vols més informació sobre els nostres serveis o ens vols explicar les teves necessitats, utilitza aquest formulari per contactar amb nosaltres.